záhradné práce Bratislava - záhrady
Záhradnícke a sadovnícke práce si objednáte na čísle: 0903 224 464

Záhradné práce v Bratislave - DEMJAN, s.r.o.

Ponúkame komplexné služby v oblasti záhradníctva a sadovníctva, terénne úpravy a ďalšie v rámci celého západného Slovenska.


Záhradnícke a sadovnícke služby

Kompletne sa postaráme o vaše záhrady. Od terénnej úpravy, výsadbu, realizáciu závlahy, položenie chodníkov až po položenie trávnika. Samozrejmosťou je celoročná údržba.
Poskytujeme i údržbu verejnej zelene.

Automatické závlahy

Ponúkame návrh automatických závlah, realizáciu a ich pravidelnú údržbu. Taktiež sprevádzkujeme kvapkovú závlahu pre záhony. Výnimkou nie je nastavenie trysiek na začiatku a na konci sezóny.

Terénne úpravy

V rámci tejto služby vieme zabezpečiť dovoz a odvoz zeminy, jej rozprestretie a pripraviť terén na ďalšie práce. Vykonávame rekultivačné práce neudržiavaných plôch.
Taktiež vykonávame výkopové práce pre ploty či chodníky.

Dlažby, oplotenia, múriky...

Pokladáme dlažby na chodníky, parkoviská, prístupové cesty... Realizujeme tiež kamenné a oporné múriky či palisády.

Zimná a letná údržba

Údržba komunikácií - odstraňovanie snehu mechanicky a ručne, posyp a solenie komunikácií, zametanie mechanické i ručné.

Odvoz a likvidácia odpadu

Jedná sa o:
• odpad zmesový komunálny
• odpad z čistenia ulíc
• odpad objemový
• odpad biologicky rozložiteľný
• zemina a kamenivo
• odpad zo stavieb a demolácií
• vyprázdňovanie smetných košov

Nákladná cestná doprava

Ponúkame nákladnú cestnú dopravu vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.


Cenník služieb posielame na vyžiadanie.


Záhrady, údržba verejnej zelene, likvidácia odpadu v Bratislave

DEMJAN, s.r.o.
Rebarborová 13, 821 07 Bratislava
0903 224 464

Pondelok - Piatok: 07.00 - 15.30

demjandemko@gmail.com
www.zahradneprace-demjan.sk

IČO: 35736895
DIČ: SK2020242488